Static and global memory locations

Bilderesultat for computer monster bug insane

Processor registers 

finnnes inne i prossesoren, vær cpu har register av a eller b. dette er på alt fra 4 til 64 bits.  addresse bus og data bus, disse går i forskjellige busser. CPU  får instruksjoner gjennom data bussen fra ram når den skal behandle data, i form av en operasjon mellom opcode og operands

 .

Bilderesultat for address buss to ram

si man har 8 bit micro controller. primary ram styrer showe. ram har input og output. men ram vil ikke kunne ha noe fuktion uten memory adress register. fordi da vet den ikke hvor den skal skrive å lese. et ram har 8x16 minne adresser 16 bytes av data total. vær reke på 1 byte, er 8 bit. de 4 første er en opcode, som forteller cpuen hva den skal gjøre. resten av de 8 ,eller 4 siste er operand, de forteller hvor ting skal henene. increment program counter for å utføre operasjon. Dette vil gjøre slik at du kan hoppe fra et steg til et annet, i program sekvensen, med hjelp av branch instructions, fra et sted i minne.

memory kan deles in i 4 segments: data, heap, stack, og code

heap structure in java

 

main method in JAVA - Why is it Public, Static and Void.

 

Når man lager firmware til minne. bruker man en programmer. data værdiene blir lastet inn i ram.Det programme på pcn for eksempel, vet da hilken minne selle som representerer talle 1 eller bokstaven g.

kjente begreper stack aray stack data structure Mathematical induction

 

binary trees i java Forklarer strukturen på aplikasjonen du har laget i java til microprossesoren, en node kan ha 2 barn. det vil si at den kan lagre data inni den.

matematisk program modellering

 


 

Bilderesultat for parts in ram for addresses

Bilderesultat for parts in ram for addresses

 

Du har forskjelige former for minne i en data, register a og b og cache memory, cache er det minne cpuen bruker når den gjør operasjoner i

cpuen, i et raskt tempo, mens den opereer med a og b registerene, disse 2 registerene er lagrer resultater av verdier midlertidig, som skal executes, å skrives ut til en memory adress i cache. cache er større en a og b registere. men ram er enda større. de ligger som i et hiraki.

så hvordan printer man hello

en cache register i 8 bit har 8x 16 minne adresses på en bite. det vil si at vist du kjører et gammelt 8 bit spill. så kan bare en del inni cpu cache være aktivt om gangen, dette går så fort at man merker det ikke. De at det skjer en ting om gangen. am kan ikke ha så mye infor i en en 8 bit cache. fordi, det er ikke noe poeng. fordi cache og regiister a og b skal bare oprere med data som, er i a og b. Den lager en slags track. la oss si at man skal loade noen piksler på en kjerm. pikslen som skal lyse ligger på minne.

programe på for eksemple pcn vet at verdien 01010101 ligger på et spesifikt sted på cache. fordi at alt som blir lagt til på cache, blir registrert i programme, så programme vet hva opcode og operands som ligger i cache sellenne. Så en kontroll matrix vet hva den vil og hvor den skal, fordi den er styrt av et program som holder reinskap. La oss si at vi plusse a + b. denne koden blir sent til mar adress register, som igjen sender den til ram. den første 4 kollonen er opcode. som er blitt som er blitt sent fra kontroll buss under forgje operasjon.fra en assembler fra operativ systeme. operasjonenen er load a og b register. de 8 site tallene er værdien på tallet.

Hvordan kom talle og opcoden der. adresse buss og instruction ble lagt til, der ble også en couter aktivert, under forgje prosess som 0000. bare at da, instruerte instruction register kontroll matrix at nå har vi en a + b operasjon. og da sender controll matrix ut et signal som gjør at a og b blir aktivert på Output out, å register input i ram ble aktivert, i henhold til timeren. som bestemer hvor ting skal være. det som er greit med. program counter er det er let for programme å finne data der.  nå har jeg forklart en data strukture

 

 

 

assembly språk for forskjellig arkitektur

Du trenger å forstå hvordan man bygger en 8 bit data hvordan cpu fungerer i forhold til minne.Branch instruction er er forskjellig fra hva arcitecture du bruker.Cpu operasjoner er basert på opcode og operand. som aktiverer steder i minne å microprossesoren, slik at ting kjer

 

 

I videon har man eksempel på immediate programming. der  designer han et program så styrer prossesoren
Fordi hex er en måte man kan komunisere med maskinenen uten uten å bruke masse 0 og 1.
3C er en instruk for inc A i hex. Den har en fast plass i ram. derfor må ram være kompatibelt med cpu. fordi en op code i minne. blir aktivert
 
av for eksempel en avr programmer, det er på en måte slik man lager firmware i arduino, som eventuelt skal kjøre firmware, for et slags operativ system for en gameboy eller lignenene drit.
 
Bilderesultat for avr programmer
 
 
 
 
 
 
Fetch-Decode-Execute Cycle er et eksempel på en opcode og en operand, alt dette kjer i 0 og 1. Hex er et greit språk vist man skal programmere en microship med hele kostebindereiet av hex. Når man skriver et program til en arduino , gjør man det på en gammel
ned soset pc. man pruker et avrc programerings språk, der man har mulighet å opperere med hex symboler, fordi det er enkelt å huske X1
fremfor 101010101, for din egen del. programme du bruker oversetter alt til 0 og 1 . så det er ingen hex tall som kommer inn på microcontrolleren. den bare oversetter  0 å 1 verdiene slik at microcontrolleren kan lese det, vist du bruker avrc arkitekur da.
 
 

avr bruker risc. avr c har sin egen assembly structure, så bare glem å bruk en pocket programmer på en intel arkitektur. det er som å fortelle om livets harde realitetter til et dass lok. avr bruker AVR dissasembly language, intel bruker intel disasembly language. så bare glem å bruk forskjelige produsenter på aplikasjonen.intel bruker cisc arcitecture microprocessor instruction set

Architecture  Branch instruction for avr c, er forskjelig fra intel, ferdig arbeid!!!!!!!!!!

for å gjøre c til assembly language, du må forstå heap. å tilleg ha forstålse for hvordan en micro controller fungerer. opcode og operand er dine beste venner fra nå  :-(

 
 
 
 
 


 

 

Les mer i arkivet » Oktober 2017
the
artificial linni

the artificial linni

16, Agdenes

Skriver et hefte om assembvly structure å cpu arkitektur. denne bloggen vil bli ferdig i 2017 1 desember.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits